Pon. - Czw. 15.00 - 19.00
 
Jesteś w ciąży? Odwiedź swojego dentystę. Zapewniamy specjalistyczne leczenie stomatologiczne dla Ciebie i całej twojej rodziny. Jesteś w ciąży? Odwieź swojego dentystę! Skontroluj swoje uzębienie to ważne dla Ciebie i Twojego dziecka.
 
Leczenie zębów w ciąży

ciąża dentysta

ciąża i dentysta

Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży*

Czy w okresie ciąży mogę leczyć się u dentysty?

Opieka dentystyczna nad kobietą ciężarną jest szczególnie istotna ze względu na znany od lat 90-tych ubiegłego wieku i potwierdzony licznymi wynikami badań fakt, iż stan zdrowia jamy ustnej kobiety może mieć istotny wpływ na przebieg i czas zakończenia ciąży. Szacuje się, iż ok. 18% porodów przedwczesnych i porodów zakończonych urodzeniem dziecka z niską masą urodzeniową związane jest z chorobami przyzębia i stanami zapalnymi jamy ustnej. Dlatego też szczególne znaczenie przypisuje się prawidłowej profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia, które mogą doprowadzić do znacznego obniżenia częstości występowania porodów przedwczesnych.

W pierwszym trymestrze ciąży pojawiają się parafizjologiczne nudności i wymioty ciężarnych, które wiążą się uszkodzeniem szkliwa zębów oraz nasileniem próchnicy. W obrębie jamy ustnej dochodzi również do zmian czynnościowych takich jak zwiększone wydzielanie śliny, której odczyn staje się kwaśny. Pod wpływem estrogenów dziąsła ulegają przerośnięciu i przekrwieniu, co sprzyja ich rozpulchnieniu oraz krwawieniom.

W okresie ciąży najistotniejszymi problemami skłaniającymi ciężarną do wizyty w gabinecie stomatologicznym są nasilające się zmiany próchnicze, choroby przyzębia, zwiększona ruchomość zębów, wrażliwość dziąseł na ból i krwawienie, a także przykry zapach z ust.

Nasilenie zmian próchnicowych w ciąży wynika głównie z zaniedbań higieny jamy ustnej, nasilonego łaknienia i częstego podjadania pokarmów wysokowęglowodanowych. Jest również związane z kwaśnym odczynem śliny w okresie ciąży oraz uszkodzeniem szkliwa w wyniku wymiotów ciężarnych. Ciężarnej zaleca się płukanie rozcieńczonym płynem do higieny jamy ustnej z zawartością fluoru. Nie zaleca się mycia zębów szczoteczką bezpośrednio po wymiotach, gdyż nasila to uszkodzenia szkliwa. U kobiet tych wskazane jest również płukanie jamy ustnej 0,12% roztworem chlorheksydyny np. Corsodyl, Eludril.

Ciążowe zapalenie dziąseł i infekcje przyzębia

Ciążowe zapalenie dziąseł jest zjawiskiem przemijającym. Może być uogólnione lub miejscowe. Najczęściej pojawia się ono na początku drugiego trymestru. Stopniowo objawy nasilają się, osiągając szczyt ok. 8 miesiąca ciąży, a następnie zmniejszają się wraz ze zbliżaniem się terminu porodu.

Istnieje wiele doniesień, iż nieleczone infekcje przyzębia powodują przedwczesne zakończenie ciąży i urodzenie dziecka z niską masą urodzeniową. Jest to wynikiem działania wielu mediatorów, których wydzielanie jest stymulowane przez egzo- i endotoksyny bakteryjne. Wzrasta przez to produkcja PGE2 i PGF2, które stymulują czynność skurczową macicy. Ryzyko porodu przedwczesnego wg różnych danych wzrasta 3,9-7,9-krotnie u kobiet z zapaleniem przyzębia, w porównaniu z kobietami bez zmian zapalnych.

Jednocześnie w badaniach Lopeza wykazano, iż w grupie kobiet z chorobami przyzębia, u których przeprowadzono leczenie stomatologiczne oraz przeszkolono, co do właściwego dbania o higienę jamy ustnej, uzyskano istotnie statystycznie obniżenie wskaźnika porodów przedwczesnych z niską masą urodzeniową (1,84% w stosunku do 10-11% u kobiet nieleczonych). Wykazano również, iż kobiety, u których w III trymestrze w surowicy wykryto przeciwciała przeciwko najczęstszemu patogenowi wywołującemu zapalenie przyzębia (P. gingivialis) częściej rodziły dzieci z niską masą urodzeniową.

Jakie są objawy ciążowego zapalenia dziąseł

Najczęściej jest to rozpulchnienie, przerost, bolesność i krwawienie z dziąseł. jeżeli zauważysz takie objawy zgłoś się z tym problemem do dentysty. My wiemy co zrobić i jak złagodzić Twoje dolegliwości

.

Zakres leczenia stomatologicznego w okresie ciąży

Podstawowe znaczenie ma właściwa współpraca pomiędzy ginekologiem-położnikiem a stomatologiem, umożliwiająca sanację jamy ustnej. W naszym gabinecie taka współpraca układa się wzorowo. Działamy w ścisłej współpracy z lekarzami z Centrum Ginekologiczno-Położniczego - na terenie którego znajduje się nasza praktyka stomatologiczna. Opieka stomatologiczna obejmuje właściwe przeszkolenie dietetyczne, instruktaż dotyczący zasad higieny jamy ustnej, leczenie próchnicy, zmian zapalnych przyzębia. Możliwy jest pełny zakres leczenia zębów w ciąży.

Diagnostyka radiologiczna w okresie ciąży.
Prześwietlanie zębów w ciąży

Wpływ promieniowania rentgenowskiego na płód był tematem wielu badań naukowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Niestety, nadal zarówno wśród kobiet ciężarnych, jak i opiekujących się nimi ginekologów-położników dominuje obawa przed działaniem teratogennym bądź karcinogennym na płód badania radiologicznego, powodująca odradzanie pacjentkom wykonywania nawet koniecznych prześwietleń zębów.

Obszar naświetlania w radiodiagnostyce stomatologicznej jest ograniczony do głowy i szyi, a więc całkowicie bezpieczny. Zasadnicze znaczenie ma kolimacja wiązki oraz osłona macicy ciężarnej. Stosowana w nowoczesnych radiografach panoramicznych dawka nie przekracza 0,1cGy (0,06cGy), jest więc całkowicie bezpieczna. Również ta w starszych aparatach (0,27cGy) nie stanowi zagrożenia dla płodu. Badania przeprowadzone na materiale zwierzęcym oraz na grupie ciężarnych wykazały, iż w I trymestrze dopiero dawka przekraczająca 5cGy, a w II i III 10cGy może doprowadzić do ograniczenia wewnątrzłonowego wzrostu płodu oraz do wystąpienia wad wrodzonych. Stosowane w radiodiagnostyce stomatologicznej dawki nie mają szkodliwego wpływu na płód i wg Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników mogą być bezpiecznie stosowane u kobiet ciężarnych. Również National Council on Radiation Protection w Stanach Zjednoczonych stwierdza, iż dawka promieniowania < 5-10cGy nie stanowi rzeczywistego zagrożenia dla płodu.

Ponieważ jednak w opublikowanej w 2004 roku pracy Hujoel wykazał związek pomiędzy stosowaniem radiografii stomatologicznej a niską masą urodzeniową poprzez wpływ promieniowania na układ podwzgórze–przysadka–tarczyca, w okresie ciąży diagnostyka radiologiczna powinna być ograniczona do minimum i wykonywana jedynie w koniecznych przypadkach

Znieczulenie miejscowe podczas zabiegów stomatologicznych

Stosowanie środków znieczulenia miejscowego u kobiet w ciąży jest bezpieczne. Pamiętaj zawsze aby poinformować lekarza stomatologa o tym, że jesteś w ciąży - stomatolog dobierze właściwy środek znieczulający. Dla kobiet w ciąży stosuje się znieczulenia pozbawione środków obkurczających naczynia krwionośne.

Stosowanie środków przeciwbólowych w okresie ciąży

W okresie ciąży zaleca się, szczególnie w I-wszym trymestrze, ograniczenie stosowania środków przeciwbólowych. Jako jeden z niewielu dopuszczalnych środków stosowanych w dawkach terapeutycznych (dobowa dawka max. 4g) jest paracetamol. Zalecane jest jednak jego krótkotrwałe stosowanie, przenika on bowiem przez barierę łożyskową i przechodzi do mleka matki.

Brak jest jednoznacznego stanowiska dotyczącego stosowania kwasu acetylosalicylowego (spiryna) u kobiet ciężarnych, zwłaszcza w I trymestrze ciąży. Związane jest to ze sprzecznymi wynikami badań dotyczących wpływu tego leku na wystąpienie wad wrodzonych. Jednocześnie za niestosowaniem tego leku u kobiet ciężarnych przemawiają wyniki badań. Wskazują one na wzrost odsetka martwych urodzeń u matek zażywających aspirynę, która spowodowała przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, oraz antyagregacyjny wpływ aspiryny na płytki, powodujący krwawienie u płodu (w tym krwawienie wewnątrzczaszkowe). Również u matki kwas acetylosalicylowy może spowodować zwiększoną utratę krwi w okresie okołoporodowym oraz powodować przedłużenie okresu porodu.

Podobne działanie jak aspiryna mają NLPZ (niesterydowe leki przeciwzapalne), powodujące zahamowanie produkcji prostacykliny i prostaglandyny E2. Wpływają na przedwczesne obkurczenie i zamknięcie przewodu tętniczego. Teoretycznie wskazywano na możliwość zahamowania czynności porodowej i przedłużenia trwania porodu pod wpływem działania NLPZ.

Stosowanie antybiotyków w okresie ciąży

W przypadku ostrych stanów zapalnych w jamie ustnej lekarz może zastosować antybiotyki. Antybiotyki to jedne z najszerzej przebadanych leków w grupie kobiet ciężarnych. Grupą bezpieczną i szeroko stosowaną są penicyliny oraz cefalosporyny. Penicyliny mogą być bezpiecznie stosowane nawet w I trymestrze ciąży, nie wykazano bowiem wpływu teratogennego tej grupy leków na płód. Zaleca się je jako leki z wyboru w przypadkach infekcji jamy ustnej, w tym przyzębia. Również cefalosporyny zaliczono do kategorii B wg FDA, bezpieczne jest ich stosowanie także w okresie karmienia piersią.

U pacjentek uczulonych na penicyliny lub cefalosporyny zaleca się stosowanie w terapii zakażeń jamy ustnej makrolidy, a szczególnie erytromycynę. Przechodzi ona w niewielkim stopniu przez łożysko, może być stosowana nawet w I trymestrze ciąży. Nie zaleca się jej natomiast w okresie karmienia piersią ze względu na dużą kumulację w mleku.

U kobiet ciężarnych oraz karmiących piersią nie wolno stosować tetracyklin, antybiotyków aminoglikozydowych, chloramfenikolu i antybiotyków polipeptydowych. W okresie ciąży nie należy również stosować sulfonamidów, trimetoprimu ani chinologów. Metronidazol, ze względu na stwierdzone w badaniach na szczurach działanie mutagenne, jest unikany przez większość lekarzy stomatologów.

W podsumowaniu należy podkreślić, iż leczenie dentystyczne w okresie ciąży jest bezpieczne i konieczne.*/ Inga Ludwin, Artur Ludwin, Grzegorz Chołociński, Józef Tomaszczyk: Opieka stomatologiczna nad kobietą ciężarną, Poradnik Stomatologiczny, 2007, 4

- Dentysta a ciąża, dentysta ciąża, ciąża a zęby, leczenie zębów w ciąży -
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
ul. Madalińskiego 10,
30-303 Kraków
 
 
Projektowanie stron www